Mokesčių inspekcija (SKAT) jums sudaro preliminariąją mokesčių deklaraciją ir skaitmeninę mokesčių mokėtojo kortą. Iš preliminariosios deklaracijos matyti, kiek tikitės uždirbti ateinančiais metais ir kiek preliminarių mokesčių mokėsite. Skaitmeninė korta jūsų darbdaviui rodo, kiek iš jūsų algos išskaičiuoti mokesčių (t. y. kiek procentų mokesčių ir lengvatų).

KAIP VEIKIA MOKESČIŲ SISTEMA?

  1. Visų pirmiausia, turite pateikti išsamią informaciją apie savo einamųjų metų pajamas, lengvatas ar gaunamas išmokas
  2. Sistema sugeneruoja mokesčių apskaičiavimą, kad būtų teisingai įvertinti mokesčiai
  3. Jūsų darbdaviui (ar bet kam kitam, kas privalo atskaityti mokesčius mokėdamas jums, pavyzdžiui, SU ar A-kasse) sukuriama elekroninė “mokesčių kortelė”
  4. Mėnesio išskaičiuotas mokestis yra pranešamas ir mokamas mokesčių inspekcijai (matomas mokesčių aplanke “Skatteoplysninger”)
  5. Kai metai pasibaigia, visa pateikta informacija yra sutikrinama SKAT ir atliekant galutinį skaičiavimą, yra pranešama ar asmuo permokėjo mokesčius, ar jų sumokėjo per mažai.

KAIP PILDYTI SAVO METINĘ ATASKAITĄ?

Paprastai jūsų išankstinė ataskaita yra parengiama lapkričio mėnesį. Norėdami patikrinti, ar jūsų metinėje ataskaitoje viskas teisinga, turite prisijungti prie SKAT sistemos. SKAT automatiškai užpildo jūsų išankstinę ataskaitą, apskaičiuodami kiek apytiksliai uždirbsite ateinančiais metais, naudodamiesi šių metų informacija. Puslapyje sistema paryškina tuos skyrius, kurie, jų manymu, jums yra tinkamiausi, todėl pirmiausia matysite juos. Pirmiausia, išsiaiškinkite ar SKAT nurodyti preliminarūs numeriai atitiktų jūsų kitų metų situaciją. Nepamirškite, kad jūsų pajamos yra parašytos prieš mokesčius, taigi tai nėra ta suma, kurią paprastai gaunate į sąskaitą. Be jūsų pajamų, dar SKAT yra pateikiama preliminari informacija apie įvairius atskaitymus ir lengvatas ateinantiems metams, tad svarbu įsitikinti,  kad ir ši informacija būtų pateikta teisingai.

PAJAMŲ MOKESČIŲ LENGVATOS

Kiekvienas asmuo, gyvenantis ar dirbantis Danijoje, turi teisę į tam tikras gautų pajamų mokesčio lengvatas, kurios gali padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (”Fradrag”). Jei jums priklauso tam tikros lengvatos, turite galimybę mokėti mažiau mokesčių. Susipažinkite su dažniausiai pasitaikančiomis lengvatomis:

Susisiekimas tarp namų ir darbovietės

Jeigu jūsų bendras pravažiuojamų kilometrų į darbą skaičius viršija 24 kilometrus per parą, galite gauti nuolaidą transportui.  Kompensacija jums priklauso nepaisant to, kokiomis transporto priemonėmis naudojatės ir ar transporto priemone vykstate vienas ar su kitais asmenimis. Jeigu dirbate valymo srityje ar kitame darbe, kuriame tenka keliauti tarp objektų, turite sekti kiekvienos dienos nuvažiuotus kilometrus, ir dar geriau, susirašyti tikslius objektų adresus.

Žmonėms, dirbantiems Danijoje, tačiau neturintiems Daniškos registracijos, bei būnantiems šalyje mažiau nei 6 mėnesius, galima deklaruoti keliones į Lietuvą. Tą galima padaryti daugiausiai du metus iš eilės.  Taip pat jums priklausytų lengvatos už kuro, skrydžių ar kelto išlaidas.

Abiem atvejais, reiktų kaupti visus kelionių išlaidų įrodymus (pvz., kuro čekius) ir kiekvieną dieną rašytis, kiek kilometrų tiksliai nuvažiavote, nes SKAT pasilieka pilną teisę šios informacijos paprašyti ir jums jos nesuteikus, lengvatų nesuteikti.

Svarbu atsiminti, kad neturite teisės į šią lengvatą, jei :

• Darbdavys sumoka už transportą

• Naudojatės įmonės transportu, mašina

• Esate studentas ir keliaujate nuo savo namų iki studijų vietos. Valstybinė institucija (SU) nelaikoma darbo užmokesčiu

• Dirbate kaip praktikantas, kurio darbas nėra apmokamas

• Dirbate iš namų

Maitinimas ir apgyvendinimas

Jei Danijoje dirbate laikinai, maisto ir apgyvendinimo išlaidos laikomos su darbu susijusiomis išlaidomis, jei atstumas iki jūsų gyvenamosios vietos toks didelis, kad negalite nakvoti namuose. Išmokos maistui skaičiuojamos pagal SKAT nustatytus dydžius, jas darbdavys gali mokėti ilgiausiai 12 mėnesių, o išmokas apgyvendinimui galite gauti tol, kol jūsų darbas yra laikinas. Jei už gyvenamąją vietą ir (arba) maistą mokate pats ir darbdavys už tai neapmokestinamųjų išmokų nemoka, galite išskaičiuoti iki 228 Dkk už nuomą bei 532 Dkk už maistą per parą, tiesa, ne daugiau kaip 29 300 DKK per metus.

Visas kitas lengvatas ir jų dydžius rasite skat.dk/satser

Būsto atnaujinimas ir kitos paslaugos

Jeigu mokėsite mokesčius už savo namo renovaciją, bei pavyzdžiui langų valymą, auklės paslaugas ir kita, galite gauti iki 6400 kronų kompensaciją. Ši kompensacija galioja kiekvienam šeimos nariui, gyvenančiam vienuose namuose. Nepamirškite išsisaugoti atlikto darbo dokumentų ir sąskaitų faktūrų.

 

KAS ATSITIKS, JEI METŲ VIDURYJE AR KITU LAIKOTARPIU MANO SITUACIJA PASIKEIS?

Visada turėtumėte atnaujinti savo preliminarų įvertinimą, kad užtikrintumėte teisingą mokesčių mokėjimą. Galite tai pakeisti, kai tik jums tinka, tačiau būkite atsargūs, skaičiuodami iki šiol uždirbtas pajamas. Įprastai keisti informaciją apie savo pajamas reikia jeigu:

• Pasikeitė jūsų atlyginimas

• Nusipirkote / pardavėte namą ar butą

• Gavote naują darbą ar praradote senąjį

• Keičiasi nuvažiuojamas atstumas iki jūsų darbovietės arba dirbate tik iš naujų

• Pradedate gauti išmokas, pvz., SU, A-kasse

KAIP MANO DARBDAVYS SUŽINOS APIE MANO NAUJĄ MOKESČIŲ SITUACIJĄ? 

Darbdavys informaciją apie jus gauna automatiškai, tad papildomai pranešti apie jūsų pasikeitusį neapmokestinamų pajamų dydį nereikia.

SKIRTUMAS TARP IŠANKSTINIŲ IR METINIŲ ATASKAITŲ 

Dažnas atvejis, kai asmuo maišo išankstinę su metine mokesčių deklaracija. Metinė ataskaita yra pateikiama kovo mėnesį ir parodo jūsų praėjusių metų sumokėtus mokesčius. Taigi, ši ataskaita parodo, ar turite sumokėti papildomai SKAT, ar jie turi sugrąžinti mokesčius jums. Todėl svarbu pateikti informaciją išankstinėje deklaracijoje teisingai, kad išvengtumėte skolų ateinančiais metais.

KUR PASIKEISTI PRELIMINARŲ VERTINIMĄ?

Norint pakeisti informaciją, turite prisijungti prie http://www.skat.dk puslapio. Prireikus pagalbos koreguojant savo pajamas, galime jums padėti. Paslaugą galite užsisakyti čia : UŽSISAKYTI

 

Daugiau informacijos apie Danijoje mokamas mokesčių rūšis galite rasti čia : https://www.ltconsult.dk/straipsniai/isidarbinus/mokamu-mokesciu-rusys

Straipsnis paruoštas pagal : https://skat.dk/