MOKESČIAI DANIJOJE

Danijos mokesčių sistema yra gana sudėtinga taisyklių ir įstatymų visuma. Atvykėliams būtų gana  sudėtinga perprasti ją visą, tačiau svarbu žinoti, kada ir kokius mokesčius gyvendami Danijoje privalėsite mokėti Jūs.

Jūsų pareiga yra žinoti, pasitikrinti ir patvirtinti savo finansinius duomenis, kuriuos apie Jus kaupia Danijos Muitų ir mokesčių administracija (SKAT) ir tokiu būdu užtikrinti, kad Jūs nemokate per didelių ar per mažų mokesčių.

Išsami informacija anglų kalba apie tai, kaip mokėti mokesčius Danijoje skelbiama skat.dk/english

Tiesiogiai pasikonsultuoti su mokesčių specialistais galima skambinant telefonu +45 72 22 18 18


GEROVĖ VISIEMS

Mokesčiai yra Danijos visuomenės gerovės pagrindas. Kiekvienas Danijos visuomenės narys privalo prisidėti prie valstybės biudžeto, mainais visam gyvenimui įgaudamas teisę į daugelį viešųjų paslaugų.

Net mokėdami labai didelius mokesčius, dauguma danų mano, kad ši sistema naudinga tiek atskiram individui, tiek ir visuomenei.

Už lėšas, patenkančias į biudžetą pajamų mokesčio, PVM, muitų ir kitų mokesčių forma, teikiamos valstybės, regionų administracijų ir savivaldybių viešosios paslaugos.

Mokesčių lėšos naudojamos padengti gydymo ligoninėse, sveikatos priežiūros, švietimo, policijos pajėgų, kariuomenės, viešojo transporto ir infrastruktūros išlaikymo ir kitas išlaidas. Be to mokesčių lėšomis finansuojamos studijų stipendijos (SU), socialinės paramos išmokos ir socialinės pensijos.

Danijos socialinės gerovės modeliu siekiama suteikti saugumą, gerbūvį ir lygias galimybes visiems.


KAS TURI MOKĖTI MOKESČIUS?

Kiekvienas, kuris gyvena ir dirba Danijoje ir kuris gauna pajamas, turi sumokėti mokestį. Tai taip pat taikoma, jei pavyzdžiui Jūs:

  • turite savo verslą;
  • esate bedarbis ir gaunate bedarbio pašalpą iš Daniškos A-kasse arba valstybės socialinę paramą (Kontanthjaelp);
  • esate studentas ir gaunate stipendiją;
  • esate pensininkas ir gaunate pensiją iš valstybės;
  • dirbate užsienyje arba pajamas gaunate užsienyje, o gyvenate Danijoje.

Visi vienokiu ar kitokiu būdu naudojasi viešosios sistemos paslaugomis, todėl ir mokesčius mokėti tenka visiems. Tačiau mokesčių dydis kiekvienam nustatomas individualiai. Danijos mokesčių sistema yra progresinė, o tai reiškia, kad kuo didesnės Jūsų pajamos, tuo didesnė mokesčių sumą, kurią turite sumokėti.

Šį principą atsispindi patarlė: „Sunkiausia našta tenka tiems, kurių pečiai plačiausi“.


DANIJOS MOKESČIŲ INSTITUCIJOS

Mokesčiams valdyti Danija turi atskirą Mokesčių ministeriją su jos įsteigtomis vyriausybės agentūromis, įskaitant SKAT, ir mokesčių įstatymų sistemą. Mokesčiai yra pagrindinis Danijos valstybės pajamų šaltinis.

SKAT yra atsakinga, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir efektyvus viešojo sektoriaus finansavimas mokesčių lėšomis. SKAT suteikia reikiamas paslaugas privatiems asmenims ir įmonėms, konsultuodama dėl taisyklių ir terminų, kad mokesčiai, muitai ir akcizai būtų sumokami laiku.

Šių taisyklių laikymasis užkerta kelią tokiems neteisėtiems dalykams, kaip mokesčių vengimas, korupcija ir kyšininkavimas, už ką Danijoje yra labai griežtai baudžiama.


Skattekort / Mokesčių Korta

Savo ateinančių metų mokesčių kortą kartu su preliminaria Jūsų pajamų deklaracija ir apmokestinimu Jūs galite rasti internetu prisijungdami prie E-tax (SKAT savitarnos įrenginys – TastSelv), puslapyje skat.dk/english (viršutiniame dešiniajame kampe spauskite „Log on“).

Jūsų darbdavys automatiškai gauna Jūsų mokesčių informaciją iš SKAT tam, kad teisingai apskaičiuotų kokia Jūsų darbo užmokesčio dalis turi būti skirta mokesčiams. Pakeitus ar papildžius informaciją apie Jūsų pajamas, sistema automatiškai sugeneruoja naują mokesčių kortą.


KĄ SKAT APIE JUS ŽINO?

SKAT automatiškai gauna didžiąją dalį informacijos, kurios pagrindu daugumai asmenų apskaičiuojami mokesčiai. Jūsų darbdavys suteikia informaciją apie jūsų atlyginimą, bankas teikia informaciją apie palūkanas, pajamas ir išlaidas, o bedarbystės fondai (A-kasse) ir profesinės sąjungos (Fagforening) pateikia informaciją apie nario mokesčius ir kt.

Dėl to asmeniškai teikiamos informacijos lieka labai mažai. Dažnai pakanka tik patikrinti duomenis iš SKAT gautose suvestinėse. Jūs galite pamatyti savo mokesčių informaciją prisijungdami prie E-tax (SKAT savitarnos įrenginių – TastSelv) dalyje skat.dk/english (spauskite „Log on“ viršutiniame dešiniajame kampe). Prisijungiate naudodami savo NEMID arba E-tax slaptažodį.