Susirgus ar gavus traumą Danijoje ir norint gauti nedarbingumo išmokas, visą reikiamą informaciją dėl jūsų ligos būtina užpildyti Borger.dk skiltyje Mit Sygefravær. Išmokas galima gauti iš Jobcenter arba Komunos.

Ar galiu gauti nedarbingumo išmokas?

Susirgus ar susižeidus ir dėl to praradus darbingumą, tol kol gydysitės, galite gauti nedarbingumo išmoką. Svarbu paminėti, jog išmokos mokamos tik Danijoje gyvenantiems ir mokesčius mokantiems piliečiams.

Išmokai gauti būtina atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  • • 8 savaites esate išdirbęs mažiausiai 74 valandas ir susirgus ar susižalojus, bei negaunant pilno atlyginimo ligos atveju, turite teisę gauti nedarbingumo išmokas iš savo darbdavio 30 kalendorinių dienų. Jeigu po 30 dienų vis dar sergate, skaitykite skiltį ‘’Darbdavio pareiga’’
  • • Jei jūsų darbdavys nemoka nedarbingumo išmokos, tuomet pildyti anketą ‘’Mit Sygefravær’’ teks pačiam. Ši taisyklė galioja, jeigu dieną, kurią tapote nedarbingas dėl patirtos traumos ar ligos, esate išdirbęs mažiausiai 240 valandų per paskutinius 6 kalendorinius mėnesius ir ne mažiau kaip 5 iš tų mėnesių esate dirbęs mažiausiai po 40 valandų per mėnesį.
  • • Ne seniau nei prieš mėnesį esate baigęs profesinio lavinimo studijas, kurios truko mažiausiai 18 mėnesių.
  • • Jūs esate praktikantas apmokamoje studijų praktikoje, kurią reglamentuoja įstatymai.
  • • Esate įdarbintas fleksjob

Nelaimingas atsitikimas darbo vietoje

Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo vietoje, darbuotojas gauna nedarbingumo išmokas iš Komunos nuo pirmos dienos, nepaisant, ar yra išdirbęs anksčiau nurodytas minimalias darbo valandas. Svarbu paminėti, jog nelaimingų atsitikimų darbe atveju, įprastas terminas 22 savaites nedarbingumo išmokoms gauti negalioja.

Nedarbingumo išmokos gavimo sąlygos esant bedarbiu ir gaunant Dagpenge

  • • Esate registruotas kaip bedarbis vietiniam Jobcenter
  • • Pirmą ligos dieną užregistravote jobnet.dk skiltyje ”Mit Fravær”

A-kasse gaus informaciją apie jūsų susirgimą iš Jobcenter, todėl papildomai jai pranešti nereikia. Pirmas 14 dienų sygedagpenge moka jūsų a-kasse, o nepasveikus per 14 dienų,  tolimesnes išmokas moka komuna. Tam, kad gauti išmokas iš komunos, reikia užpildyti anketą gauti sygedagpenge. Dažniausiai anketa išsiunčiama paprastuoju paštu ir užpildyta anketa turėtų būti pristatyta į komuną per 8 dienas nuo gavimo datos.

Jeigu anketos negautumėte, kreipkitės į savo komuną vėliausiai 5 savaitės po pirmos susirgimo dienos, už kurią norite gauti nedarbingumo išmoką.

Kokio dydžio nedarbingumo išmoka?

Pagal 2020 m. nustatytus įkainius, pašalpa daugiausiai gali siekti 4405,- per savaitę, ir daugiausiai 119,05 – per valandą.

Kiek ilgai mokama nedarbingumo pašalpa?

Nedarbingumo išmokos mokamos nuo tos dienos, kuomet pranešėte darbdaviui arba komunai, kad susirgote. Ilgiausiai nedarbingumo išmokos mokamos 22 savaites 9 mėnesių laikotarpyje. 22 savaičių bėgyje komuna vertina jūsų sveikatos būklę ir priima sprendimą, ar yra galimybė prailginti nedarbingumo terminą. Yra tam tikrų išlygų, kurias reikia išpildyti norint pratęsti terminą.

Kokius veiksmus būtina atlikti susirgus?

Turite pranešti kaip įmanoma greičiau apie savo ligą ar traumą darbdaviui, ne vėliau kaip per 2 valandas nuo darbo dienos pradžios. Per vėlai pranešus apie savo ligą, galima prarasti išmoką už pirmą ligos dieną.

Darbdavio pareiga

Pirmiausia, darbdavys privalo užpildyti elektroninę anketą apie darbuotojo esamą situaciją. https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge

Vėliau jūs, kaip darbuotojas, gausite laišką į savo E-Boks, kur teks prisijungti su savo NemID ir užpildyti reikiamą informaciją apie savo sveikatos būklę, kada planuojate grįžti į darbo vietą, kada planuojate lankytis pas šeimos gydytoją ar kitą specialistą ir t.t.

Parengta pagal :

www.retsinformation.dk

www.borger.dk
www.borger.dk