METINĖ MOKESČIŲ DEKLARACIJA

Metinė mokesčių deklaracija Mokesčių inspekcijos (SKAT) sistemoje sugeneruojama automatiškai. Ją galite pasižiūrėti naudodamiesi skat.dk/tastselv svetainėje skat.dk. Mokesčių aplanke rasite nuorodą – „Se årsopgørelsen“ (žr. metinę ataskaitą). Ten rasite informaciją, kurią mokesčių inspekcijai pateikė Jūsų darbdavys ir t. t. Ši informacija nekeičiama. Nuorodoje „Ret årsopgørelsen“ (taisyti metinę ataskaitą) galėsite įvesti informaciją, kurios Mokesčių inspekcijai apie Jus trūksta.

2017 Metų Mokesčių Deklaravimas

Nuo šių metų Kovo 9 dienos SKAT sistemoje Jūs galėsite pamatyti Jūsų metinę mokesčių atsiskaitą už 2014 metus. Nuo šių metų pirmos dienos SKAT pradėjo surinkinėti informaciją reikalingą paskaičiuoti Jūsų mokestiniam balansui. Informaciją teikia visos finansinės institucijos ir Jūsų darbdaviai, jeigu jie teisingai pildo algalapius ir deklaracijas.

Informacija kuri yra surinkta apie Jus bus prieinama nuo Vasario 3 dienos, prisijungus prie skat.dk/tastselv ir paspaudus ant „Se årsopgørelsen“.

Permokėti mokesčiai Jums bus grąžinti iki Balandžio 7 dienos į Jūsų „NemKonto“ (Žiūrėti žemiau). Jeigu grąžintina suma neviršija 100 Dkk, tada ši suma bus perkelta į kitus metus.

Jeigu iki Kovo 9 dienos sistemoje Jūs vis dar nerasite savo galutinės metinės ataskaitos, tada Jums bus išsiųstas užklausimas su prašymu pateikti papildomą informaciją, reikalingą mokesčių apskaičiavimui. Šią informaciją Jus patys privalote įvesti prisijungę prie sistemos ir išsirinkę „selvangivelse“ funkciją. Po šios procedūros, Jums bus sugeneruota galutinė metinė ataskaita, kur ir bus parašyta kiek Jūs arba Jums turi būti sumokėta.

Net jeigu ir gavote galutinę metų ataskaitą, nuo Kovo 9 dienos Jūs vistiek galite ją tikslinti įvesdami savo patikslintus duomenis („selvangivelse“). Paruoštos metinės ataskaitos bus išsiųstos visiems kas dar neturi susitvarkęs savo E-Boks, tai bus daroma nuo Kovo 15 iki 25 dienos. Apačioje galite rasti daugiau informacijos apie Jums, galimai, priklausančias mokestines nuolaidas.

JEI PATENKATE Į PASIENIO DARBUOTOJŲ KATEGORIJĄ:

Jei daugiau nei 75 % metinių pajamų uždirbate Danijoje, galite kreiptis, kad jūsų pajamos būtų apmokestinamos pagal vadinamąją Pasienio darbuotojų taisyklę (grænsegængerregel). Gyvendamas užsienyje ir dirbdamas Danijoje galite pretenduoti į tas pačias lengvatas kaip ir Danijoje gyvenantys asmenys.

Vadovaukitės „TastSelv“ nurodymais. Jei manote, kad Mokesčių inspekcijos informacija netiksli, susisiekite su darbdaviu / profsąjunga / A-kasa. Jei nepasinaudosite „TastSelv“ sistema, balandžio gale paštu gausite metinę ataskaitą ir tarnybinį laišką su specialiu priedu riboto apmokestinimo asmenų mokesčiams deklaruoti. Ten rasite informaciją apie darbo užmokestį, išmokas, įmokas profsąjungoms / nedarbo kasai. Jei trūksta kokios nors informacijos (pvz., lengvatų, kompensacijų), jas suvesti galėsite tik gegužės pradžioje. Daugiau informacijos apie metinę ataskaitą žr. årsopgørelsen (metinė ataskaita). Priedo formą galite naudoti, jei atitinkate pasienio darbuotojo sąlygas.

METINĖS MOKESČIŲ DEKLARACIJOS IŠVADOS

Jei per metus sumokėjote per daug mokesčių, pinigai bus grąžinti. Jei jų sumokėjote per mažai, metinėje ataskaitoje tai bus nurodyta bei paaiškinta, kada ir kaip sumokėti mokesčių priemoką.

JŪSŲ PAGRINDINĖ BANKO SĄSKAITA („NEMKONTO“)

Mokesčių permoka grąžinama į Jūsų pagrindinę banko sąskaitą („NemKonto“). Jei dar jos neturite, Mokesčių inspekcija pataria ją atsidaryti kurioje nors Danijos finansų institucijoje. Ją  pravartu  turėti dar 1–2 metus, jau baigus darbą Danijoje, nes jeigu yra grąžinami mokesčiai, jie automatiškai pervedami į šią sąskaitą. Jeigu jau esate išvykęs iš Danijos, savo lietuvišką sąskaitą taip pat galite deklaruoti kaip NemKonto, tam reikia turėti veikiantį NemID ir su juo prisijungti prie NemKonto puslapio.  Jeigu Jūsų NemKonto yra deklaruotas Lietuvoje, pavedimai užtrunka iki vienos savaitės. Taip pat svarbu žinoti, kad Jūsų Danijoje sukaupta pensija yra taip pat išmokama į NemKonto.


PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATOS IR DARBDAVIO IŠMOKOS

Prieš skaičiuojant mokesčius turite teisę į tam tikras Danijoje gautų pajamų mokesčio lengvatas. Tai gali būti neapmokestinamasis pajamų dydis. Dar galite pretenduoti, kad būtų padengtos Jūsų patirtos išlaidos, susijusios su darbu Danijoje. Jei išlaidas apmokėjo darbdavys, į tokią lengvatą pretenduoti negalite. Susipažinkite su dažniausiai pasitaikančiomis lengvatomis:

Neapmokestinamasis Pajamų Dydis

Lengvatą 2017 m. sudaro 45 400 DKK. Ši suma galioja tik tada, jeigu Danijoje dirbote ištisus metus. Jei dirbote trumpiau, galite pasirinkti perskaičiuoti Jūsų pajamas į metines pajamas ir pagal jas gauti teisę į neapmokestinamąjį pajamų dydį. Jei norite pasinaudoti šiuo perskaičiavimu, susisiekite su Mokesčių inspekcija.

Susisiekimas Tarp Namų Ir Darbovietės

Galite gauti kompensaciją transporto išlaidoms tarp Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos gimtinėje ir darbovietės Danijoje. Taip pat galima pretenduoti į kompensaciją transporto išlaidoms tarp laikinosios gyvenamosios vietos Danijoje ir darbovietės. Kompensacija Jums priklauso nepaisant to, kokiomis transporto priemonėmis naudojatės ir ar transporto priemone vykstate vienas ar su kitais asmenimis. Kompensacijos skaičiuojamos pagal konkrečius dydžius, priklausančius nuo atstumo. Galiojančius dydžius galite pasitikrinti skat.dk/satser (dydžiai). Dydžiai nustatomi kartą per metus.

Kasdienis važinėjimas į darbą yra kompensuojamas, jeigu kelias, nuvažiuotas į darbą ir atgal yra ilgesnis negu 24 kilometrai. Kompensuojama suma yra 2.05 DKK už kilometrą, pradedant skaičiuoti nuo 25 kilometro. Ši suma taikoma 2015 metams.

  • Nuo 0 iki 24 km, kelionė nėra kompensuojama,
  • Nuo 25 iki 120 km, už kilometrą kompensuojama 2.05 DKK,
  • Virš 120 km, viršijus šią ribą, už kiekvieną papildomą kilometrą kompensuojama 1.03 DKK.

Kaip susiskaičiuoti? Jeigu, pavyzdžiui, Jūs dirbate 30 km nuo namų (ten kur Jūs esate registravęs savo gyvenamąją vietą), tai per dieną Jūs nuvažiuojate 60 km į darbą ir atgal. Taigi: 60 km – 24 km = 36 km kompensuojamų kilometrų. 36 km x 2.05 DKK = 73.8 DKK per dieną. Šitą sumą padauginame iš per metus dirbtų dienų (pvz. 200) ir gauname visą kompensacijos sumą metams ( 200 dienų x 73.8 DKK = 14.760 DKK ). Metinėje deklaracijoje įvedame šią sumą į laukelį, pažymėta 51 skaičiumi („Kørselsfradrag (befordrings­fradrag)“).

Paprastai dar kompensuojama jei turite vykti per Didžiojo Belto ar Eresundo tiltus, arba keltis keltais tarp gyvenamosios vietos ir darbovietės Danijoje. Apie tiltų ir keltų mokesčių kompensacijas daugiau sužinosite savivaldybės klientų aptarnavimo skyriuje arba skat.dk/english – Working in Denmark – Deductions and allowences (transporto išlaidų kompensacijos (susisiekimas).

Važiuojant ilgesnius atstumus Mokesčių inspekcija gali reikalauti išlaidas patvirtinančių dokumentų. Jei transporto išlaidas dengia darbdavys, kompensacijų už transporto išlaidas tarp namų savo šalyje ar Danijoje bei darbovietės negausite.

Maitinimas Ir Apgyvendinimas

Jei Danijoje dirbate laikinai, maisto ir apgyvendinimo išlaidos laikomos su darbu susijusiomis išlaidomis, jei atstumas iki Jūsų gyvenamosios vietos toks didelis, kad negalite nakvoti namuose. Jūsų darbdavys gali apmokėti šias maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas pateikus sąskaitą. Nuo jų mokesčiai Jums neskaičiuojami. Taip pat darbdavys gali rinktis mokėti Jums neapmokestinamąsias išmokas šioms išlaidos padengti. Išmokos maistui skaičiuojamos pagal nustatytus dydžius, jas mokėti galima ilgiausiai 12 mėnesių, o išmokas apgyvendinimui galite gauti tol, kol jūsų darbas yra laikinas. Išmokos mokamos, jei kelionė trunka 24 valandas ir jos neapmokestinamos tik tol, kol neviršija toliau nurodytų nustatytų standartinių dydžių.
Darbas laikomas laikinu ir Jūsų įprastinė gyvenamoji vieta laikoma laikina, jei atitinka tam tikras sąlygas:

  • Apgyvendinimas
    Jei už apgyvendinimą mokate pats, 2014 m. darbdavys neapmokestinamai gali išmokėti ne daugiau kaip 199 DKK už vieną nakvynę.
  • Maistas
    Už kiekvieną dieną, nakvotą Danijoje, darbdavys 2014 m. gali mokėti iki 464 DKK per parą Jūsų maisto išlaidoms padengti – iki šios sumos mokesčių Jums mokėti nereikia.

Išmokos skaičiuojamos kiekvienai Jūsų kelionei iš namų gimtinėje ir atgal parų ir valandų tikslumu. Tai netaikytina laisvadieniams, kai galite nakvoti gimtinėje. Mokesčių inspekcija gali reikalauti darbo sutarties ir informacijos apie darbo trukmę bei, jei reikia, gyvenamosios vietos deklaracijos ir pažymos apie šeiminę padėtį. Jei už gyvenamąją vietą ir (arba) maistą mokate pats ir darbdavys už tai neapmokestinamųjų išmokų nemoka, galite išskaičiuoti iki 199 Dkk už naktį bei 464 Dkk už parą, tiesa, ne daugiau kaip 25 500 DKK per metus. Dydžiai keičiami kasmet. Šių metų dydžius rasite skat.dk/satser (dydžiai).

ĮMOKOS PROFSĄJUNGOMS IR A-KASAI

Mokant įmokas profsąjungai ir nedarbo fondui, įmokų sumos dydžiu galima sumažinti savo apmokestinamųjų  pajamų dalį, tačiau ši suma turi maksimalią ribą. 2014 m. suma negali viršyti 3 000 DKK.

 

Gyvas pokalbis