KAIP SUPRASTI SAVO DARBO UŽMOKESTĮ?

Gavus savo pirmąjį algalapį, gali būti painu suprasti jame nurodytą informaciją, tad pateikiame svarbiausią informaciją, kurią turite žinoti. Visus algalapius galite rasti e-boks.dk, savo virtualioje pašto dėžutėje.

ALGALAPIO TERMINOLOGIJA

Lønseddel – Algalapis.

Løn – Atlyginimas.

Arbejdstimer – Darbo valandos.

Sats – fiksuota suma, išreikšta pinigine išraiška, pvz.: valandinis darbo užmokestis arba viršvalandžiai, priedas.

Pensionsbidrag AMP – Tiesioginės pensijų įmokos, sudarančios apie 4% nuo viso atlyginimo.

ATP bidrag – Jūsų darbdavys dalį lėšų perveda į darbo rinkos papildomų pensijų fondą. Dirbant pilnu etatu, šis mokestis Jums sudaro 94,65 Dkk per mėnesį. Nuo jūsų atlyginimo į fondą mokama dalis sudaro 1/3 įmokos, darbdavio mokama dalis – 2/3 įmokos, arba papildomos 189,35 Dkk.

Arbejdsmarkedsbidrag AM bidrag – Darbo rinkos mokestis. Visi dirbantieji nuo darbo užmokesčio turi mokėti 8% darbo rinkos įmokas.

Skattefradrag – Neapmokestinamas minimumas, kuris yra 46.500 DKK metams (2020), asmenims vyresniems nei 18 metų. Jis yra padalinamas dvylikai mėnesių. Ši suma gali išaugti,  jeigu Jums priklauso kitos mokesčių lengvatos, pvz.  dėl kelionių į darbą, paimtų kreditų ir t.t.

A-Skat – Nuo pagrindinių pajamų, viršijančių neapmokestinamą minimumą, mokami mokesčiai, kurie siekia vidutiniškai 35-38%.

B-Skat – Mokesčiai, nuskaičiuojami nuo antrinio pajamų šaltinio, tačiau skaičiuojant neįtraukiamas „Skattefradrag“.

Feriepenge – Atostoginiai pinigai, kurie sudaro 12.5% nuo visų Jūsų pajamų. Šitą sumą moka Jūsų darbdavys ir ji nėra išskaičiuojama iš Jūsų atlyginimo. Nuo šios sumos darbdavys papildomai nuskaičiuoja mokesčius ir tada likusią dalį perveda į atostoginių fondą „Feriekonto„. Visus naujausius mokesčius ir jų dydžius galite pažiūrėti paspaudę  nuorodos.

Kaip pavyzdį pateikiame algalapį iš Danløn:

KAS SUDARO JŪSŲ ALGALAPĮ?

“Danløn” darbo užmokestis yra padalintas į šešis bendruosius punktus.

Pirmame punkte pateikiama jūsų, kaip darbuotojo, darbo apžvalga, atlyginimo ATP, AM pensijos ar nuosavos pensijos išmokos, AM pajamos, AM įmokos, A-skat mokestis ir kiti mokesčių atskaitymai.

Antrame punkte galite matyti aukščiau išvardintų, atskirų algos komponentų tarifus. Čia taip galite sužinoti, kiek tiksliai uždirbote ir kiek mokesčių sumokėjote.

Paskutiniai keturi punktai sudaro šio algalapio periodo bei visų iki šiol šiais metais gautų algalapių apžvalgą, balansą. Čia galite matyti, kiek uždirbote šiuo periodu (neatskaičius mokesčių) bei apskritai šiais metais ir sužinoti, kiek uždirbote atostoginių pinigų, matyti turimų atostoginių dienų skaičių ir kiek iki šiol sumokėjote AM įmokų, A-skat mokesčių, ATP įmokų ir pensijos.

IŠ KO SUSIDEDA DANLØN DARBO UŽMOKESTIS? 

Apačioje rasite detalesnę informaciją, sudarytą pagal pateiktą pavyzdinį Danløn algalapį.

  1. Lønperiode – MOKĖJIMO PERIODAS. Šiame laukelyje nurodytas periodas, kuriuo dirbote ir už kurį Jums bus išmokėta alga.
  2. Dispositionsdag – ALGOS IŠMOKĖJIMO DATA. Šiame laukelyje nurodyta diena, kurią turėtumėte gautį algą. Dažniausiai tai būna paskutinė mėnesio darbo diena.
  3. Timeløn – DARBO VALANDOS. Šioje eilutėje turi būti parašytos jūsų išdirbtos valandos nustatytu periodu (po žodžiu,,Grundlag”) bei valandinį užmokestį (po ,,Sats”).
  4. Overtid – VIRŠVALANDŽIAI. Jei dirbote viršvalandžius, jūsų algalapyje atsiras eilutė, nurodanti kiek tiksliai valandų pradirbote papildomai ir už kokį valandinį tarifą.
  5. ATP af løn – ATLYGINIMO ATP. Tai jūsų mokestis į darbo rinkos papildomų pensijų fondą. Jei dirbate pilnu etatu, ATP mokestis turėtų sudaryti 94,65kr.
  6. Pension – Pensija. Tai jūsų darbuotojo už jus mokama pensijos įmoka.
  7. AM-bidrag – AM-ĮMOKOS. Šioje eilutėje rasite darbo rinkos mokestį, kuris sudaro 8% jūsų atlyginimo.  Pateiktame pavyzdyje, galutinė uždirbta suma nustatytu periodu buvo 10284.43kr, tad AM-bidrag sudarė 820kr (8% nuo visos sumos).
  8. A-skat – A-SKAT MOKESTIS. Tai jūsų mokami mokesčiai nuo pajamų, viršijančių neapmokestinamą minimumą (fradrag).
  9. Til udbetaling – IŠMOKĖJIMAS.  Šioje eilutėje rasite tikslią sumą, atskaičius visus mokesčius, kuri bus išmokėta į jūsų banko sąskaitą nurodytą dieną.
  10. Fereriegnskab&SH – ATOSTOGŲ APSKAITA (IR SH). Šioje skiltyje rasite visą informaciją, susijusią su uždirbtomis atostogų dienomis šiuo periodu bei visas iki šiol sukauptas dienas šiais metais. Taip pat rasite tikslią informaciją, kiek sukaupėte atostoginių pinigų. Kiekvieną mėnesį jūsų darbdavys turėtų sumokėti 12.5% nuo jūsų atlyginimo į atostogų fondą.

 

Straipsnis paruoštas pagal https://www.danlon.dk/hjaelp-til-danloen/