Visi Danijos darbdaviai pagal įstatymą privalo pateikti jums darbo sutartį. Jūs turite teisę į sutartį, jei dirbate bent mėnesį ir daugiau nei aštuonias valandas per savaitę. Sutartyje aprašomos konkrečios jūsų darbo sąlygos. Jei bendrąsias jūsų darbo sąlygas reglamentuoja kolektyvinė sutartis, darbo sutartyje turėtų būti nuoroda į šią konkrečią sutartį.

Darbo užmokestį ir įdarbinimo sąlygas Danijos darbo rinkoje paprastai reglamentuoja kolektyvinės darbo sutartys, sudarytos profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų. Štai kodėl Danijoje nėra įstatymuose nustatyto minimalaus darbo užmokesčio.

Visuomet turite gauti darbo sutartį iš savo darbdavio, nesvarbu dirbate Daniškoje kompanijoje ar jai vadovauja darbdavys užsienietis. Jeigu jūsų darbas truks ilgiau negu mėnesį, darbdavys privalo per mėnesį nuo darbo pradžios pateikti darbuotojui rašytines darbo sąlygas.

SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ŠI INFORMACIJA: 

  1. Vardas, adresas ir kontaktiniai duomenys įmonės bei pačio darbuotojo.
  2. Įdarbinimo vieta, adresas arba nesant nustatytai darbo vietai, tuomet turi būti pareiškimas, kad darbuotojas dirba įvairiose vietose.
  3. Darbo aprašymas arba darbuotojo pareigos, pareigos ar pareigų kategorija.
  4. Darbo pradžios data.
  5. Numatyto darbo trukmė, nebent tai būtų nuolatinis darbas.
  6. Terminas, prieš kurį turi darbuotojas pranešti, kad išeina iš darbo, ar terminas, kada darbdavys turi pranešti apie darbuotojo atleidimą iš darbo.
  7. Sutartas atlyginimas, priemokos, papildomas atlyginimas už pvz. naktinį darbą, viršvalandžius. Taip pat turi būti pateikta informacija, kada yra išmokama alga.
  8. Darbuotojo teisės į mokamas atostogas, pensijų įmokas, bet kokį maistą ir nakvynę Danijoje, ligos pašalpą, kompensaciją už vairavimą savo automobiliu ar kita.
  9. Įprastas dienos, savaitės ar mėnesio darbo laikas.

Darbo sutartis būtinai turi būti pasirašyta darbdavio ir jūsų.

Visuomet išsisaugokite savo darbo kontrakto kopiją. Jeigu turite abejonių dėl darbo kontrakto, visuomet klauskite savo darbdavio.

DARBO VALANDOS 

Danijoje įprasta darbo savaitė yra 37 valandos, daugiausiai valandų dirbama nuo 6: 00-18: 00. Pagal įstatymą maksimalus vidutinis darbo laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, skaičiuojant vidutiniškai per keturių mėnesių laikotarpį. 30 minučių trukmės pietų pertrauka yra normalu. Viešajame sektoriuje pietų pertraukos paprastai yra mokamos, o tai ne visada būna privačiame sektoriuje, kur jie skiriasi priklausomai nuo kolektyvinės sutarties ar individualios sutarties sąlygų. Darbuotojai turi teisę į bent vieną poilsio dieną per savaitę. 

IŠSIVERSKITE KONTRAKTĄ, KAD IŠVENGTUMĖTE NESUSIPRATIMŲ

Siekiant išvengti abejonių ar nesusipratimų dėl jūsų darbo sąlygų, visada vertėtų turėti darbo sutartį išverstą į jums žinomą kalbą.
Kaikurie darbdaviai teikia išverstas darbo sutartis, tačiau teisiškai jie to neprivalo daryti.

Žodžiai, kurie gali padėti suprasti danišką darbo kontraktą:

Naudingi žodžiai
kolektyvinė sutartis kollektive overenskomste
darbuotojas lønmodtagerens
darbdavys arbejdsgiveren
darbdavių organizacija arbejdsgiverforeninger
atostogos ferie
darbo kontraktas ansættelseskontrakt
darbo aprašymas beskrivelse af arbejdet
teisė lov
minimalus atlyginimas minimumsløn
įspėjimo laikotarpis opsigelsesvarsler
atleidimo iš darbo taisyklės regler for opsigelse
alga lønforholdene
profsąjunga fagforeninger
darbininkas arbejdstager
darbo valandos arbejdstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Straipsnis parengtas naudojantis https://www.workindenmark.dk/ surinkta informacija.