SOCIALINIS DRAUDIMAS

SOCIALINIS  DRAUDIMAS DANIJOJE SUTEIKIA  TEISES Į:

 • Nemokamą naudojimąsi ligoninių paslaugomis, išmokas motinystės bei ligų atveju ir pagalbą readaptuojantis;
 • Išmokas nelaimės atveju darbe ir susirgus profesinėmis ligomis;
 • Pašalpą laidotuvių išlaidoms;
 • Neįgalumo pensiją;
 • Senatvės pensiją ir papildomas pensijos priemokas;
 • Bedarbystės išmokas;
 • Šeimos išmokas.

Išskyrus bedarbystės išmokas, visos kitos socialinės garantijos yra taikomos visiems asmenims legaliai gyvenantiems Danijoje. Išsamią informaciją anglų kalba galima rasti parsisiuntus šį dokumentą (Parsisiųsti). Šiame puslapyje bus pateikta santrauka iš minėtojo dokumento.


SVEIKATOS APSAUGA

Visi Danijoje legaliai gyvenantys asmenys turi teisę į gydymą ligoninėse, motinystės atostogas ir socialinio draudimo išmokas. Jūs įgyjate šia teisę, kai užsiregistruojate savivaldybėje („Kommune“) ir Jums yra išduodamas socialinio draudimo numeris (CRP). Apie registracijos procesą galite paskaityti Registracija Danijoje skiltyje. Į sveikatos draudimo paslaugas yra įskaičiuota:

 • Šeimos gydytojo paslaugos;
 • Gydytojo specialisto paslaugos, gavus šeimos gydytojo nukreipimą;
 • Kai kurios dantų gydytojo paslaugos;
 • Fizioterapija, gavus gydytojo nukreipimą;
 • Chiropraktikos paslaugos;
 • Pediatro paslaugos, specifinėms ligonių grupėms, gavus gydytojo nukreipimą;
 • Psichoterapija, specifinėms ligonių grupėms, gavus gydytojo nukreipimą;
 • Tam tikra su vaistais susijusių išlaidų dalis.

Šeimos gydytojo konsultacijos yra nemokamos, sveikatos draudimas taip pat dalinai kompensuoja kitus gydymo kaštus pagal iš anksto nustatytus skaičiavimus. Vaistų, būtinų gydymui, kainos yra kompensuojamos pagal formulę, kur iki 900 DKK per metus už vaistus turi mokėti pats ligonis, o viršijant šitą sumą ir kaštams augant, didėja kompensuojamoji vaistų išlaidų dalis. Išsamią informaciją galite rasti šitame dokumente (psl. 9)


LIGOS IŠMOKOS

Ligos (nedarbingumo) išmokos yra skirtos kompensuoti dėl ligos prarastoms pajamoms. Tai reiškia, kad asmuo, gaunantis darbo arba kitokios veiklos pajamas, o taip pat bedarbystės išmokas turi teisę gauti nedarbingumo dėl ligos išmokas. Ši taisyklė galioja visoms pajamoms, apmokestintoms Danijos pajamų mokesčiu. Teisę į išmokas turi dirbantys ir atlyginimą gaunantys asmenys, kurie dėl ligos negali pilnai atlikti savo darbo.  Už kiekvieną nedarbo dieną priskaičiuotos ligos išmokos yra apmokamos darbdavio nuo pirmosios susirgimo dienos tuo atveju, kai darbuotojas pradėjo dirbti darbdaviui anksčiau, negu prieš 8 savaites iki susirgimo dienos ir per tą laikotarpį išdirbo ilgiau negu 74 valandas. Tokiomis aplinkybėmis Jūs turite teisę reikalauti išmokų iš savo darbdavio už pirmąsias 30 sirgimo dienų. Jeigu Jūs dėl ligos negalite dirbti ilgiau negu 30 dienų arba Jums susirgus nepriklauso darbdavio išmokos,  galite dėl išmokų kreiptis į savo savivaldybę (komuną). Ši teisė galioja, jeigu Jūs be pertraukos dirbote mažiausiai 26 savaites ir per tą laikotarpį pradirbote mažiausiai 240 valandų. Išmokų dydis priklauso nuo dėl ligos prarastų pajamų dydžio, tačiau suma negali viršyti 4.005 DKK per savaitę. Išmokos yra mokamos ir skaičiuojamos kas savaitę. Šios išmokos yra galimos iki 52 savaičių per 18 mėnesių laikotarpį. Išsamią informaciją galite rasti šitame dokumente(psl. 9)


NELAIMINGAS ATSITIKIMAS DARBE ARBA PROFESINĖ LIGA

Darbuotojų kompensacijos įstatymas (Lov om arbejdsskadesikring) apima visus asmenis dirbančius Danijoje ar Danijai priklausančiame laive. Asmuo nuo nelaimingų atsitikimų darbe turi būti apsidraudęs vienoje iš patvirtintų draudimo kompanijų. Draudimas  kompensuoja žalą, patirtą dėl  nelaimingo atsitikimo  darbo metu. Nelaimingas atsitikimas turi būti staigus arba, jeigu tai yra poveikis, jis turi būti užsitęsęs daugiausiai 5 dienas. Draudimas taip pat taikomas sąrašui profesinių ligų, o taip pat naujagimio patirtai žalai dėl motinos darbo sąlygų nėštumo metu arba žalai patirtai prieš apvaisinimą. Šis draudimas nekompensuoja žalos patirtos kelionės į ir iš darbo metu.

Draudimas Apima:

 • Gydymo išlaidas, reabilitaciją ir tolesnėje gydymo eigoje reikalingą įrangą ar priemones;
 • Kompensaciją už prarastas potencialias pajamas (estatning for erhvervsevnetab);
 • Kompensaciją už visąlaikį invalidumą (méngodtgørelse);
 • Kompensaciją už maitintojo netektį (erstatning for tab af forsørger);
 • Laikinas išmokas šeimoms nariams maitintojo mirties atveju.

Plačiau apie kompensacijos formas ir procedūras galima pasiskaityti šitame dokumente, (psl. 23)