KOMUNOS IR ADRESO REGISTRACIJA

Danija yra suskirstyta į 98 administacinius vientus – savivaldybes, arba, kaip Danijoje vadinama –  komunas („Kommune“). Visi legaliai gyvenantys asmenys, gavę ES registracijos liudijimus, turi prisiregistruoti savo komunoje. Komunos yra atsakingos už platų sąrašą paslaugų,  teikiamų jose registruotiems gyventojams.

REGISTRUOJANT ADRESĄ PIRMĄ KARTĄ DANIJOJE

Pirmą kartą registruojantis savo komunoje su savimi reikia atsinešti:

  1. Nuomos sutartį, įrodančią, kad Jūs galite registruotis nurodytu adresu.
  2. Galiojantį pasą arba ID kortelę. Jeigu turite pasą, geriau pasiimkite jį, nes ID kortelė neturi nurodytos gimimo šalies. (Žiūrėti 4 punktą)
  3. ES registracijos liudijimą Danijoje.
  4. Asmens gimimo vietą patvirtinančio dokumento vertimą į anglų kalbą (pvz. gimimo liudijimą). Šis dokumentas yra ne visada reikalaujamas, tačiau pagal įstatymą komuna turi teisę jo prašyti ir kartais prašo. Jo neturint, asmeniui neišduodamas CPR numeris registruojantis komunoje.  (“Lov om Det Centrale Personregister”, straipsnis 20, punktas 3)

 

ADRESO KEITIMAS PERSIKRAUSTYMO ATVEJU

Pagal Danijoje galiojančius įstatymus, Jūs esate įpareigotas pranešti komunai apie pasikeitusį adresą per 5 dienas nuo persikraustymo į naują gyvenamąją vietą. Anksčiausiai apie adreso pasikeitimą galima pranešti 4 savaites prieš persikraustant. Už šių reikalavimų ignoravimą Jums gali būti skirta piniginė bauda. Apie pasikeitusį adresą rekomenduojama pranešti elektroniniu būdu, naudojantis www.borger.dk. Norėdami prisijungti prie šios svetainės, Jūs turite turėti NEMID. Jeigu neturite galimybės tai padaryti internetu, apie adreso pasikeitimą taip pat galite pranešti savo komunoje, kreipdamiesi į „Borger Service“. Keičiant adresą, Jūsų gali paprašyti pateikti dokumentą, įrodantį, kad Jūs turite teisę gyventi ir prisiregistruoti naujuoju adresu. Todėl turėkite pasiėmę  būsto nuomos sutartį, arba leidimą gyventi bei registruotis patvirtinantį būsto savininko raštą.


C/O REGISTRACIJA IR ADRESAI

Jeigu naujojoje vietoje Jūs gyvensite kitam asmeniui priklausančiame būste ir Jūsų vardas/pavardė nebus užrašyti ant pašto dėžutės ar durų, Jūs turite registruotis C/O (angiškai – „Care of“ – išvertus pagal prasmę, ši frazė reikštų – „pas kažką“). Asmenį pas kurį Jūs gyvensite reikia nurodyti registracijos metu, tokiu atveju ant visų laiškų ir siuntinių bus užrašytas ne tik Jūsų, bet ir to asmens vardas.


PAŠTAS IR SIUNTINIAI

Persikraustymo metu Jūs galite peradresuoti savo siuntinius į naująjį adresą pasijungę prie Danijos pašto savitarnos sistemos. Tai padarius visa korespondencija, siunčiama Jums senuoju adresu, bus automatiškai peradresuojama į naująjį adresą ateinančius 6 mėnesius. Kad pasinaudotumėt šita sistema, Jums bus būtinas NEMID.